Kijlstraat 46 9571 AL 2e Exloërmond
0657881347
info@startenmetreanimeren.nl

Covid-19 en Reanimatiecursussen

Maak het verschil en leer reanimeren!

Veilig trainen bij reanimatiecursussen tijdens de Covid-19 pandemie

Richtlijnen RIVM

De richtlijnen van het RIVM² zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

• Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden) of verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden). Handel vervolgens volgens de richtlijnen die RIVM voor deze situaties geeft.

• Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.

• Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot elkaar.

• Schud geen handen.

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen

(alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

Informatieverstrekking gedragsregels social distancing en hygiëne

• Wij sturen cursisten voorafgaand aan de cursus een aangepaste bevestiging

met daarin de gedragsregels voor social distancing en hygiëne.

• Deze gedragsregels zijn ook terug te vinden op onze website.

Groepsgrootte

• Het maximale aantal deelnemers per groep is afgestemd op het kunnen borgen van de 1.5 meter afstand en de afmetingen van de lesruimte. 6 personen per cursus maximaal, ieder een eigen oefen pop. Longzakjes worden na afloop verwijderd en vernietigd.

Maatregelen om 1.5 meter afstand te bewaren

• wij spreiden  bij meerdere groepen zoveel mogelijk de aanvangstijdens, eindtijden en pauzes.

• wij zorgen dat cursisten bij binnenkomst en vertrek en in de pauze de juiste afstand tot elkaar kunnen bewaren.

• wij beperken verplaatsingen door het gebouw, zodat cursisten alleen op de noodzakelijke plaatsen komen.

Handen wassen

• Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de entree van de cursuslocatie en in de lesruimten.

• In de cursuslocatie moeten voldoende gelegenheden aanwezig te zijn om de handen te kunnen wassen.

• Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd.

• Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens de richtlijnen voor goed handen wassen

² https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Tijdens de cursussen welke ik verzorg zijn onderstaande zaken geregeld:

  • Oppervlakte desinfectie in lesruimten
  • Desinfectie leermiddelen voorafgaand en na afloop van de cursus
  • Deelnemers dragen bij elk contact met materialen handschoenen en worden na de oefening weggegooid. Handschoenen worden door mij verstrekt.
  • Er geld een mondkapjesplicht bij betreden cursusruimte. Deze wordt ook bij de oefeningen opgehouden. Er liggen zo nodig mondkapjes in de cursusruimte.
  • Controle cursisten bij ontvangst op gezondheidsklachten. Bij hoesten, niezen, verkouden, koorts of zieke indruk wordt de cursist verzocht het gebouw te verlaten.